Produkter

Vi tillhandahåller ett brett urval av grus och makadamprodukter för användning till husbygget, vägbygget och vägunderhåll, din trädgård, hästhållning mm.

Nedan följer ett urval av olika produkter. För mer information om produkter för dina behov, tveka inte att kontakta oss!

Aktuellt: Dammbindning

Beställ dammbindning och undvik dammande vägar i sommar! Läs mer här.

Betongsand och singel 16-32mm med gammaindex och radiumindex klart under 1,0

Efter provtagning kan vi från våren 2012 leverera betongsand och singel 16-32mm med gammaindex och radiumindex klart under 1,0.

Låg radioaktivitet och låg radonhalt i inomhusmiljö är viktig ur hälsosynpunkt och definieras också som ett miljömål; Säker strålmiljö.

För mer information, kontakta oss.


Grus & Kross

För användning till hus och vägbyggen för att bygga upp eller fylla ut.

Kross 0-150mm, används för uppbyggnad av vägkropp vid grundare uppfyllnad.

Förstärkning 0-90mm.

Bärlager 0-35mm. Används för att fylla ut håligheter och mindre svackor(10-20 cm) på vägbanan.

Kross 0-18 mm. Slitlager som läggs högst upp på vägbanan.

Kross 0-8 mm. Ett ännu finare slitlager.

Jord

Av olika kvalitéer för användning i din trädgård

Makadam

Används som uppfyllnad under hus, till dräneringar, som ballast i betong, för halkbekämpning.

Makadam finns i ett flertal fraktioner, från 2mm till 90mm.

Natursten

Upptäck vad många européer redan gjort, välj du också en sten från Holma!

Vi erbjuder ett urval såsom:

Prydnadssten, Kullersten, Gravsten, Sten för trädgården, Strandskoning,

Trädgårdssingel i olika fraktioner.

Sand & Grus

Används till betong, puts & mur.

Paddocksand för hästhållning.

Leklådesand för barnen.

Isgrus mot halka. Med/utan vägsalt