Välkommen till Holma Grus & Åkeri AB!

Vi är ett familjeföretag beläget i mellersta Bohuslän, verksamt i grusbranschen sedan 3 generationer.

Har som inriktning försäljning och leverans av grus, makadam, singel, natursten och jord av bra kvalité till konkurrenskraftiga priser för att täcka de flesta behov för bl. a betong, vägunderhåll, vägbyggnad, husbyggnad, avloppsanläggningar, trädgård.

Vi är även köpare av jord. Perfekt för dig som skall bygga hus eller väg!

Av oss kan du få ditt grus hemlevererat, även till platser dit lastbil inte kan ta sig fram. Vi kan även hjälpa dig med vägunderhållet och grusa upp din väg. Är det halt på vägen, skickar vi ut sandningsbilen för att sanda eller salta för dig. Har du problem med att din grusväg dammar och ryker på sommaren har vi enkla lösningar för att åtgärda det snabbt.

När det gäller natursten har vi ett brett urval av kullersten, prydnadssten, gravsten, singel i flera storlekar för olika ändamål, t ex trädgård, gravvårdar, strandskoning, avstängning.